Legaturi utile Contact Prima pagina
English Version
Site creat de
CriosS.C. PROCOR S.A. este o societate cu capital integral privat si are ca obiect principal de activitate proiectare, executie si reparatii constructii.

Firma a luat nastere in luna octombrie 1990 sub numele GLOBUS, societate mica cu un numar de 4 reprezentanti, urmand ca pe 29 mai 1991 sa se transforme in S.R.L. si cu un capital social de 495 000 lei si un nr. de 6 actionari.
In timp societatea s-a transformat in societate pe actiuni cu un nr. de 7 actionari si un capital social de 21.640.000.000 lei, condusa de Consiliul de Administratie AGA.


Domeniile de activitate pe care s-a axat firma sunt:
 • constructii civile
 • constructii industriale
 • constructii edilitare si de gospodarire comunala
 • constructii hidrotehnice
 • constructii drumuri si poduri
 • constructii si reparatii cai ferate
 • cuptoare tratament termic
 • cuptoare siderurgice
 • instalatii hidraulice
 • instalatii apa, termice, gaze si electrice
 • proiectare (proiectare tehnologica si de proces)
 • alimentari cu energie electrica de joasa tensiune, aeriene si subterane
 • actionari electrice
 • automatizare, masurare si control in domeniul electric
 • inchiriere de utilaje de constructii
 • tamplarie de aluminiu cu geam termopan

Societatea are in patrimoniu spatii comerciale, hale de productie, ateliere de mobila si tamplarie din lemn si aluminiu, atelier de prelucrari mecanice, precum si parc auto si utilaje de transport si terasamente.

Societatea S.C. PROCOR S.A. este autorizata pentru fiecare domeniu de activitate si respecta standardele europene de calitate ISO 9001.POLITICA S.C. PROCOR S.A. ÎN DOMENIUL
CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE

S.C. PROCOR S.A. Târgoviște, este preocupată de îmbunătățirea continuă și dezvoltarea durabilă în execuția lucrărilor de construcții, instalații, servicii. Aceasta se realizează prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management integrat: calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă în concordanță cu standardele: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Principiile de bază ale politicii referitoare la calitate sunt:
 • prestarea unor servicii a căror calitate să răspundă așteptărilor și cerințelor clienților, astfel încât satisfacția acestora să fie îndeplinită;
 • monitorizarea și ținerea sub control a tuturor proceselor care se derulează în societate pentru a asigura valorificarea optimă a potențialului uman în scopul satisfacerii așteptărilor parților interesate (clienți, acționari, salariați, furnizori, comunitate locală);
 • creșterea profitabilității prin realizarea de economii (utilizarea mai eficientă a resurselor, folosirea în mod rațional a materialelor în efectuarea lucrărilor);
 • conștientizarea angajaților cu privire la responsabilitățile pe care le au de a respecta procedurile și regulile companiei.

Pentru a proteja mediul înconjurător ne concentrăm asupra:

 • conformării cu cerințele legale în domeniul protecției mediului;
 • prevenirii poluării prin utilizarea unor procese, tehnici, materiale, produse, care reduc impactul dăunător asupra mediului;
 • prevenirii situațiilor de urgență;
 • gestionării selective a deșeurilor și valorificarea acestora;
 • îmbunătăţirii continue a performanţelor noastre în ceea ce priveşte practicile de mediu.

Pentru îmbunătățirea performanței de securitate și sănătate în muncă ne concentrăm asupra:

 • conformării cu cerințele legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • îmbunătăţirii continue a performanţelor noastre în ceea ce priveşte prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
 • desfășurării activității cu riscuri minime, asigurând un mediu de lucru sănătos și sigur;
 • promovării comunicării constructive referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă are autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă.

Sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate operațională) stabilește angajamentul și cooperarea tuturor angajaților organizației și este menținut prin audituri și analize, în scopul îmbunătățirii continue a eficacității acestuia.

Prezenta politică asigură cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor și se vor planifica analize pentru adecvarea și îmbunătățirea ei continuă.

Se vor lua măsuri ca această politică să fie comunicată întregului personal și disponibilă pentru părțile interesate.

© 2004 Procor S.A. / Site creat de CRIOSWEB

[Companie] Prezentare | Dotari | Personal
[Servicii] Constructii industriale | Constructii civile | Activitati de balastiera | Drumuri si poduri | Cai ferate uzinale | Instalatii | Demolari
[Clienti] Relatii cu clientii
[Realizari] Constructii industriale | Activitati de balastiera | Constructii civile | Drumuri si poduri | Instalatii | Tamplarie de aluminiu